Klassiska patentfrågor landar ofta på specialister men fler och fler inser värdet av affärsrelaterad patentinformation eftersom det finns ett stort värde i att hålla koll på vad ens viktigaste konkurrenter patenterar.

 

För att skapa klarhet i ämnet har vi satt ihop en guide kring de alternativ man kan använda sig av för att systematiskt hålla koll på vad ens konkurrenter patenterar.